Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz RODO dla klientów/kontrahentów:

Polityka Prywatności: 

Ta polityka prywatności zawiera niezbędne, zgodne z prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Growthackbay Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie (00-841), ul. Żelazna 51/53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000001047004. Dodatkowo, polityka ta odnosi się również do ewentualnych innych stron lub podmiotów, które mogą przetwarzać dane osobowe zbierane w ramach naszego serwisu.

I. [Informacje wstępne i używane przez nas pojęcia]
Dla zachowania czytelności, postanowiliśmy unikać formalnego, prawniczego języka w naszej Polityce Prywatności. Poniżej znajduje się krótka lista definicji, która może pomóc w lepszym zrozumieniu polityki prywatności: 
a)  HRShapers to marka podmiotu Growthackbay Sp.z o.o. , gdzie Growthackbay Sp. z o.o. to usługodawca świadczący usługę za pośrednictwem , serwisu oraz administrator danych osobowych;
(b) Zaufani partnerzy to strony trzecie, współpracujące z Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers), które przetwarzają lub potencjalnie mogą przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane w ramach usługi jako administratorzy w rozumieniu RODO, w tym nasi klienci;
(c) RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
(d) usługa to wszystkie usługi online Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) udostępniane w danej chwili w serwisie;
(e) serwis to strona internetowawww.hrshapers.pl oraz świadczona za jej pośrednictwem usługa;
(f) dane osobowe lub dane to wszelkie uzyskane od Ciebie w ramach usługi i serwisu informacje, które mogą pozwolić nam Cię zidentyfikowanie, szerszą definicję znajdziesz art. 4 pkt 1RODO;
(g) przetwarzanie danych to operacja lub zestaw operacji jakie wykonujemy na danych osobowych – są to m.in. takie czynności zbieranie, przechowywanie, porządkowanie wykorzystywanie tych danych;

II. [Administrator Danych]
Tak jak wspominaliśmy wyżej, administratorem Twoich danych jest Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers)   oraz Zaufani Partnerzy w zakresie wskazanym w Polityce.  

III. [Kontakt w sprawachzwiązanych z danymi]
W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@hrshapers.pl.

IV. [Jakie dane przetwarzamy?]  
Przetwarzamy dane, które dostarczasz nam poprzez formularze dostępne na naszej stronie internetowej lub pozostawiasz w trakcie korzystania z naszych usług. Te dane są niezbędne do różnych celów, takich jak utworzenie i zarządzanie Twoim kontem w naszym serwisie, umożliwienie Ci pełnego korzystania z naszych usług oraz wprowadzenie Twoich informacji do naszej bazy kandydatów Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers). Dodatkowo, gromadzimy dane związane z Twoim ruchem na naszej stronie internetowej, w tym informacje zawarte w plikach cookies (więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej).
W przypadku nawiązania relacji biznesowych między Tobą a HRShapers, przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umowy oraz zarządzania naszymi relacjami z klientami biznesowymi. Jeśli wysyłasz zapytanie ofertowe lub kierujesz do nas wiadomość bezpośrednio, gromadzimy również Twoje dane adresowe oraz inne informacje, które podasz w treści korespondencji.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę, zawsze możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres wskazany powyżej. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić Ci wszelkich potrzebnych informacji dotyczących ochrony Twojej prywatności. 

V. [Jakie są cele oraz podstawy przetwarzania Twoich danych oraz przez jaki okres będą przetwarzane?]
Oto prosty wykaz celów, podstaw prawnych oraz okresów przetwarzania Twoich danych osobowych:

Cel przetwarzania: Rejestracja w serwisie (zgoda podmiotu danych)
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Okres przechowywania: Do czasu wycofania zgody

Cel przetwarzania: Świadczenie usługi
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
Okres przechowywania: Do momentu przedawnienia  roszczeń związanych z wykonaniem usługi

Cel przetwarzania: Wprowadzenie do bazy kandydatów Growthackbay Sp. z o.o. ( HRShapers ) (zgoda podmiotu danych)
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
Okres przechowywania:  Do czasu wycofania zgody

Cel przetwarzania: Wysyłka newslettera
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (uzasadniony interes)
Okres przechowywania:  Do czasu zgłoszenia  skutecznego sprzeciwu

Cel przetwarzania: Marketing własny Growthackbay Sp. z o.o. ( HRShapers )
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (uzasadniony interes)
Okres przechowywania:  [gdy podstawą jest uzasadniony interes] do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu [gdy podstawą jest zgoda] do czasu jej wycofania

Cel przetwarzania: Prawidłowe funkcjonowanie serwisu, zapewnienie dostępu do serwisu, uniemożliwienie ataków hakerskich
Podstawa prawna: art. 6ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
Okres przechowywania:  Do momentu przedawnienia  roszczeń związanych z wykonaniem usługi

Cel przetwarzania: Pomiary statystyczne
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (uzasadniony interes)
Okres przechowywania:  Do czasu zgłoszenia  skutecznego sprzeciwu

Cel przetwarzania: Zarządzanie relacjami z Klientami biznesowymi lub podobnymi podmiotami
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (uzasadniony interes)
Okres przechowywania:  Zarządzanie relacjami z Klientami biznesowymi lub podobnymi podmiotami

Cel przetwarzania: Zapytania ofertowe/wiadomości przesłane do Growthackbay Sp. z o.o. ( HRShapers )
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (uzasadniony interes)
Okres przechowywania:  5 lat od zakończenia korespondencji

VII. [Komu możemy przekazać Twoje dane?]
Zdarza się, że możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Zawsze są to zaufane podmioty przetwarzające, którym powierzyliśmy pewne działania, aby jak najlepiej zrealizować świadczone usługi lub podmioty, które są naszymi klientami, a Ty wyraziłeś chęć uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym dla jednego z naszych klientów.
Jest również możliwość, że przekażemy Twoje dane osobowe władzom państwowym, i to tylko w przypadku, gdy na nas ciąży prawny obowiązek wynikający z art. 6ust. 1 lit. c RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). Nie zakładamy, że będziemy przekazywać dane do państw trzecich, czyli takich, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jednak, jeśli taka potrzeba by się pojawiła, będziemy przestrzegać wszystkich wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
W przypadku, gdy przekazywanie Twoich danych do państwa trzeciego będzie miało miejsce na innej podstawie niż Twoja zgoda lub konieczność prawidłowego wykonania umowy, lub gdy nie będzie zachodził żaden z wyjątków określonych wart. 49 RODO, Twoje dane będą przekazywane zgodnie z treścią art. 45 lub 46RODO.
Art. 45 RODO odnosi się do decyzji Komisji Europejskiej, która może stwierdzić, że w danym państwie trzecim zachowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takim przypadku przekazanie danych osobowych do tego państwa nie będzie wymagało specjalnego zezwolenia.
Z kolei art. 46 RODO wskazuje, że przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić pod warunkiem, że zostaną zapewnione odpowiednie zabezpieczenia i że w systemie prawnym państwa trzeciego obowiązują egzekwowane prawa osób, których dane dotyczą, oraz skuteczne środki ochrony prawnej. 

VI. [Czy musisz podawać swoje dane?]
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warto pamiętać, że niektóre z tych danych są niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz. Na przykład, jeśli nie dostarczysz danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z danej usługi, może to uniemożliwić jej świadczenie. Przykładowo, brak niektórych danych może skutkować niemożnością zarejestrowania się w serwisie lub udziału w konkretnej rekrutacji. Ponadto, jeśli podasz nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane osobowe, może to również uniemożliwić nam świadczenie jakichkolwiek usług na Twoją rzecz. Dlatego ważne jest, aby dostarczać prawdziwe i dokładne informacje osobowe, co pozwoli nam lepiej obsłużyć Twoje potrzeby.

VIII. [Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?]
RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Oto te prawa:
(a) Prawo dostępu do Twoich danych, w tym możliwość uzyskania kopii danych;
(b) Prawo żądania sprostowania danych, jeśli stwierdzisz, że są one nieprawidłowe;
(c) Prawo do usunięcia danych, w przypadkach przewidzianych w RODO;
(d) Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
(e) Prawo do wycofania zgody - dotyczy to sytuacji, w której Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Ważne jest jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie zgody;
(f) Prawo do przenoszenia danych osobowych, co oznacza prawo otrzymania od administratora danych osobowych Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz także prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych, jeśli takie przetwarzanie jest wymagane na podstawie Twojej zgody lub w celu świadczenia usług przez HRShapers;
(g) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: hello@hrshapers.pl. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w realizacji Twoich praw związanych z ochroną danych osobowych. 

IX. [„Cookies” / Informacje ogólne]
Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie informacji w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) oraz innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu oraz uzyskiwanie do nich dostępu jest Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) oraz podmioty, z którymi współpracujemy poprzez implementację narzędzi oferowanych przez nich na naszej stronie internetowej. Należą do nich:           
Google Ireland Limited, z siedzibą w Dublinie, Irlandia.           
Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w Dublinie, Irlandia.
Pliki cookies, które należą do serwisów naszych partnerów, zostały oznaczone w zestawieniu, które znajduje się w punkcie X. Cookies to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Zazwyczaj zawierają one nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny numer identyfikacyjny. Warto podkreślić, że pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Jednakże przeglądarka umożliwia stronie internetowej dostęp tylko do plików cookies umieszczonych przez tę konkretną stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. 

X. [Rodzaje cookies]
Z uwagi na czas życia plików cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
(a)Sesyjne: Są to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownik a do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub zakończenia działania przeglądarki internetowej.
(b) Stałe: Stanowią pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cele, jakie mają służyć, stosujemy następujące rodzaje plików cookies i innych technologii:
(a) Niezbędne do działania usługi i aplikacji: Te pliki umożliwiają korzystanie z naszych usług, włączając w to pliki cookies używane do usług wymagających uwierzytelniania.
(b) Służące do zapewnienia bezpieczeństwa: Te pliki pomagają w wykrywaniu nadużyć w zakresie uwierzytelniania, co zwiększa bezpieczeństwo naszych usług.
(c) Wydajnościowe: Te pliki umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji, co pozwala nam na udoskonalenie ich działania.
(d) Funkcjonalne: Pliki cookies tego typu pozwalają na "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, na przykład wybranego języka lub regionu.
(e) Reklamowe: Te pliki umożliwiają dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
(f) Statystyczne: Służą do zbierania statystyk dotyczących odwiedzin na stronie internetowej i aplikacjach. Na naszej stronie hrshapers.pl stosujemy poniższe pliki cookies:

PHPSESSID:
●       Czas wygaśnięcia pliku: Po zakończeniu sesji
●       Opis: Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowywania informacji o fakcie obecności w serwisie.
●       Rodzaj: Niezbędne
●      Podmiot odpowiedzialny: Growthackbay Sp. z o.o. ( HRShapers )

_ga:
●       Czas wygaśnięcia pliku: 2 lata
●       Opis: Zewnętrzny plik cookie Google Analytics służący do rozróżniania użytkowników w celu gromadzenia informacji o odwiedzinach na stronie.
●       Rodzaj: Analityczne
●      Podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Limited

_gat:
●       Czas wygaśnięcia pliku: Wygasa po zakończeniu sesji
●       Opis: Zewnętrzny plik cookie Google Analytics używany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do serwerów Google Analytics.
●       Rodzaj: Analityczne
●      Podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Limited

_gid:
●       Czas wygaśnięcia pliku: 1 dzień
●       Opis: Zewnętrzny plik cookie Google Analytics służący do odróżniania poszczególnych sesji.
●       Rodzaj: Analityczne
●      Podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Limited

  _fbp:
●       Czas wygaśnięcia pliku: 1 rok
●       Opis: Plik cookie ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania odpowiednich reklam użytkownikom i mierzenia ich skuteczności.
●       Rodzaj: Reklamowe/targetujące
●      Podmiot odpowiedzialny: Facebook Ireland Ltd

_gat_gtag_UA_1006298_1:
●       Czas wygaśnięcia pliku: 1 minuta
●       Opis: Pliki cookies używane do dostarczania informacji za pośrednictwem Google Analytics na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej.
●       Rodzaj: Analityczne
●      Podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Limited

cookiesPolicyInfo21:
●       Czas wygaśnięcia pliku: 1 minuta
●       Opis: Plik używany do zapisywania informacji o akceptacji stosowania plików cookies.
●       Rodzaj: Funkcjonalne
●       Podmiot odpowiedzialny: Growthackbay Sp. z o.o. ( HRShapers) Liczba i rodzaj plików cookies mogą się różnić w zależności od Twojej aktywności na innych stronach internetowych, posiadania konta użytkownika w usługach partnerów lub aktywnej sesji w innych serwisach.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google i Facebook można znaleźć na stronach:
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

XI. [Dlaczego korzystamy z cookies?]

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
(a) Świadczenia usług: Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych usług.
(b) Dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych: Dzięki plikom cookies możemy rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb.
(c) Tworzenia statystyk: Pliki cookies pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.
(d)Utrzymania sesji Użytkownika: Po zalogowaniu, pliki cookies pozwalają Użytkownikowi uniknąć konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie serwisu.
(e) Prezentacji reklam: Pliki cookies pozwalają nam dostarczać reklamy dostosowane do zainteresowań Użytkownika oraz uwzględniające jego miejsce zamieszkania, co pozwala na bardziej indywidualizowany przekaz reklamowy. Dzięki temu unikamy wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy. 

XII. [Zarządzenie ustawieniami przeglądarki]
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, czyli przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże masz pełną kontrolę nad tymi ustawieniami i możesz je dowolnie dostosować według własnych preferencji. Niedokonanie zmian w tych ustawieniach oznacza, że informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii mogą być automatycznie zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym. W efekcie będziemy miały dostęp do tych informacji. Przeglądarka internetowa, którą obecnie używasz, oferuje różne możliwości zarządzania plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach, takich jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i inne, istnieje możliwość:           
- Zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe.           
- Zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn.           
- Określenia ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.           
- Blokowania lub usuwania plików cookies według Twoich preferencji.

Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce internetowej znajdziesz w ustawieniach tego oprogramowania. Warto jednak pamiętać, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie. 

XIII. [Pomocne informacje]  
Pamiętaj:
(a)Gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, zawsze po zakończeniu korzystania z serwisu wyloguj się, aby nikt inny nie miał dostępu do Twoich danych.
(b) Dane, które podałeś podczas rejestracji są ważne, ponieważ ich ujawnienie może skutkować utratą kontroli nad swoim kontem w serwisie. Dlatego zachowaj szczególną ostrożność i nie udostępniaj tych informacji osobom trzecim.
(c) Należy być świadomym, że czasami inne osoby korzystające z sieci mogą próbować pozyskać od Ciebie informacje na Twój temat i wykorzystać je w nieodpowiedni sposób, np. dla własnej korzyści lub w celach rozrywkowych. Dlatego zawsze zachowuj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która prosi Cię o dane osobowe, jaką instytucję reprezentuje, itp. Pamiętaj, że przepisyprawa, w tym te dotyczące ochrony danych osobowych, służą ochronie Twoich praw.
(d) Wszystkie Twoje prawa opisane w powyższym dokumencie wynikają wprost z RODO(Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Pełny tekst tego rozporządzenia można znaleźć tutaj [link do pełnego tekstu RODO].


Klauzula informacyjna Growthackbay Sp. z o.o. ( HRShapers)  w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (osoby reprezentujące klienta oraz osoby wskazane do kontaktu) Wykonując obowiązki informacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO"), Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers).przekazuje niniejszą informację:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers). z siedzibą w Warszawie (00-841),Żelazna 51/53 (dalej Growthackbay Sp. z o.o. - HRShapers );

2. jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą naszego klienta umowy o świadczenie usług polegających na poszukiwaniu i doborze kandydatów, Pani/Pana, obejmujące informacje o imieniu i nazwisku, funkcji lub stanowisku oraz innych danych, jakie okażą się niezbędne dla Pana identyfikacji ze względu na sposób zawarcia umowy, będą przetwarzane w celu określenia i weryfikacji uprawnienia do reprezentacji tego podmiotu(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

3. jeżeli jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez naszego klienta umowy o świadczenie usług polegających na poszukiwaniu i doborze kandydatów do kontaktów w związku z realizacją tej umowy i/lub dokonującą bieżących uzgodnień w związku ze wzajemną współpracą Stron umowy, Pani/Pana dane w zakresie Pani/Pana imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, stanowiska służbowego oraz numeru telefonu będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, zapewnienia bieżącego kontaktu, podtrzymywania współpracy pomiędzy Stronami umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Dodatkowe dane jakie pozyskamy na Pani/Pana temat mogą pochodzić bezpośrednio od Pani/Pana o ile dobrowolnie zostaną nam przez Panią/Pana przekazane na etapie współpracy z nami przy okazji realizacji Umowy (np. w trakcie kontaktów roboczych z naszymi pracownikami);

4. korespondencję w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w tym żądania dostępu do danych lub żądania ich usunięcia, należy kierować do wyznaczonego przez Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers)  Inspektora Ochrony Danych na adres siedziby Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@hrshapers .pl

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) : - identyfikacji osób uprawnionych do zawarcia Umowy lub realizacji zadań określonych Umową, w tym udzielania informacji o statusie jej realizacji (art.6 ust.1 lit. f RODO),- dochodzenia roszczeń od Pani/Pana pracodawcy lub obrony przed roszczeniami, które może on kierować wobec Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) , w razie gdyby po zawarciu Umowy okazało się, że na gruncie jej wykonania pojawiły się roszczenia jej stron(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6.Growthackbay Sp. z o.o.(HRShapers) nie będzie ujawniać Pani/Pana danych osobowych. Dane osobowe zostaną jedynie powierzone do przechowywania w archiwum zewnętrznym prowadzonym przez renomowaną firmę, z która Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers)  ma podpisaną umowę powierzenia

7. dane będą przechowywane przez okres realizacji Umowy jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1Ordynacji podatkowej). Okres ten może ulec przedłużeniu ze względu na zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

8. posiada Pani/Pan prawo żądania od Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania; 9. może Pani/Pan również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Growthackbay Sp. z o.o.(HRShapers) w podanych wyżej celach, gdyby np. okazało się, że przechowujemy Pani/Pana dane znacznie dłużej niż zadeklarowaliśmy to w niniejszej klauzuli informacyjnej;

10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11. przypominamy również, że powinna Pani/ powinien Pan, w swoim interesie, zadbać o niezwłoczną aktualizację danych osobowych, które na Pani/Pana temat zebraliśmy, gdyby okazały się nieaktualne lub błędne.       


RODO dla Klientów/Kontrahentów

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”)., informujemy, że:

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Growthackbay Sp. z o.o.(HRShapers) . z siedzibą w Warszawie (00-841), Żelazna 51/53 (dalej Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) );

2. jeżeli jesteś osobą reprezentującą naszego klienta, w umowach o świadczenie naszych usług będą przetwarzane informacje o Tobie po to, aby móc określić, zweryfikować Twoje uprawnienia do reprezentacji klienta (podstawa prawna art. 6ust. 1 lit. f) RODO). Te informacje to imię i nazwisko, funkcja lub stanowisko oraz inne dane, jakie okażą się niezbędne dla Twojej identyfikacji.

3. jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez naszego klienta w związku z realizacją umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług lub osobą dokonującą bieżących uzgodnień w związku ze wzajemną współpracą Stron tej umowy, Twoje dane w zakresie Twojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, stanowiska służbowego oraz numeru telefonu będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, zapewnienia bieżącego kontaktu, podtrzymywania współpracy pomiędzy Stronami umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dodatkowe dane, jakie pozyskamy na Twój temat, mogą pochodzić bezpośrednio od Ciebie, o ile dobrowolnie nam je przekażesz na etapie współpracy z nami, przy okazji realizacji Umowy (np. w trakcie kontaktów roboczych z naszymi pracownikami);

4. w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, (w tym żądania dostępu dodanych lub żądania ich usunięcia), zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) , listownie na adres siedziby HRK lub mailowo: hello@hrshapers.pl

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Growthackbay Sp. z o.o.(HRShapers) :
- identyfikacji osób uprawnionych do zawarcia Umowy lub realizacji zadańokreślonych Umową, w tym udzielania informacji o statusie jej realizacji (art.6ust.1 lit. f RODO),
- dochodzenia roszczeń od Twojego pracodawcy lub obrony przed roszczeniami, które może on kierować wobec Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) , w razie gdyby po zawarciu Umowy okazało się, że na gruncie jej wykonania pojawiły się roszczenia jej stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) nie będzie ujawniać Twoich danych osobowych. Dane osobowe zostaną jedynie powierzone do przechowywania w archiwum zewnętrznym prowadzonym przez renomowaną firmę, z która Growthackbay Sp. z o.o.(HRShapers)  ma podpisaną umowę powierzenia.

7. dane będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Okres ten może się wydłużyć ze względu na zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

8. posiadasz prawo żądania od Growthackbay Sp. z o.o. (HRShapers) dostępu dotreści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczeniaprzetwarzania;

9. masz prawo sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych przez GrowthackbaySp. z o.o. (HRShapers)  w podanych wyżej celach, gdyby np. okazało się, że przechowujemy Twoje dane znacznie dłużej niż zadeklarowaliśmy to w niniejszej klauzuli informacyjnej;

10. przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

Przypominamy również, że w swoim interesie powinieneś zadbać o niezwłoczną aktualizację danych osobowych, które na Twój temat zebraliśmy, gdyby okazały się nieaktualne lub błędne.  

Buy this Template
More Templates
Hire a Webflow Professional to build a website using this template. Learn More
Close icon